KASUTUSTINGIMUSED

Nunnumeeter OÜ

reg.kood 14881464

e-post: info.nunnumeeter@gmail.com

Üldised tellimistingimused

Tellides kodulehe nunnumeeter.com kaudu tooteid, toimub müük ettevõtte Nunnumeeter OÜ reg.kood 14881464 ja teie vahel. Üldised tellimistingimused kehtivad Nunnumeeter OÜ interneti kodulehel www.nunnumeeter.com (edaspidi nimetatud Koduleht) asuvate raamatute ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Nunnumeetri vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Nunnumeetri klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsus), leitaval allosas, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Nunnumeetri kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Nunnumeetri internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada Eesti või inglise keeles.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad ei sisalda käibemaksu kuna Nunnumeeter OÜ ei ole käibemaksukohustlane.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Nunnumeeter OÜ-le võimalik tasuda internetipanga lingi abil. Kodulehe kaudu on võimalik tasuda Eurodes kasutades Maksekeskuse pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID) ning PayPali ja Stripe pangakaartide (MasterCard, Visa, American Express) kaudu. Edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

1.6 Tellija ja Nunnumeeter OÜ vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Nunnumeeter OÜ on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Nunnumeeter OÜ poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab Nunnumeeter OÜ Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud aadressile, kas SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi kaudu.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse Tellijani võimalikult lühikese aja jooksul.

2.4 Toodete tasuta kohaletoimetamine

2.4.1 Nunnumeeter OÜ toimetab tellitud Tooted Tellijani tasuta kui:

2.4.1.1 epoes on tellimuse juurde märgitud tasuta tarne või

2.4.1.2 kliendipakkumistes on jagatud tasuta tarne koodi, mille ostukorvis sisestamisel rakendub tasuta tarne.

2.5 Toodete kättetoimetamise viisid

2.5.1 SmartPost ja Omniva toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

– tellimuse kohaletoimetamise aeg on kuni 7 tööpäeva.

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele.

3.Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Nunnumeeter OÜ-le esitama kirjalikult , e-posti teel ühemõttelise taganemisavalduse.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

3.4 Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tarbija võib tagastada Tooted kasutades SmartPosti või Omniva pakiautomaadi teenust. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.6 Nunnumeeter OÜ tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa. Nunnumeeter OÜ tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest.

3.7 Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Nunnumeeter OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.


4.Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Nunnumeetr OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Nunnumeeter OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Nunnumeeter OÜ-le e-posti aadressile: info.nunnumeeter@gmail.com 6 kuu jooksul Toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul Toote Tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas Toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama Toote lepingutingimustele mittevastavusest Nunnumeeter OÜ-le kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis Tellija valikul Toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Toote maksumus.

4.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5.Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Nunnumeeter OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Nunnumeeter OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6.Nunnumeeter OÜ õigused

6.1 Nunnumeeter OÜ-l on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

6.2 Nunnumeeter OÜ -l on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

6.3 Nunnumeeter OÜ -l on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

6.4  Nunnumeeter OÜ ei taga, et raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

6.5 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri  Nunnumeeter OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6.6 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Nunnumeeter OÜ -l õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

7.Nunnumeeter OÜ kohustused

7.1 Nunnumeeter OÜ kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

7.2 Nunnumeeter OÜ kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

7.3 Nunnumeeter OÜ kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4 Nunnumeeter OÜ kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Nunnumeeter OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.

8.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda:

– Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;

– tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR platvormi vahendusel https://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;

– kohtusse.

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: info.nunnumeeter@gmail.com.

Nunnumeeter OÜ